Učitavam...

Ispitni laboratorij

Tvrtka Eko-monitoring d.o.o., Odjel za ispitivanje ovlašten je od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje djelatnosti:

  1. mjerenje emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora za sve vrste ložišta, snage od 0,1 MW do velikih ložišta snage preko 50 MW, za kemijsku i prehrambenu industriju, plinske turbine, motore s unutarnjim izgaranjem, tehnološke ispusti poput sustava otprašivanja, asfaltne baze i rafinerije.
  2. Ispitivanje vodonepropusnosti sustava odvodnje i vodoopskrbe ( gravitacijski i tlačni cjevovodi, crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja, lagune, preljevne građevine, retencijski bazeni ).
  3. kontrola ispravnosti strukturalne stabilnosti i osiguranje funkcionalnosti CCTV inspekcija.

Pri davanju izjave o sukladnosti sa specifikacijom/normom primjenjuje se pravilo odlučivanja temeljeno na jednostavnom prihvaćanju - pravilo podijeljenog rizika. Mjerna nesigurnost iskazuje se kao proširena mjerna nesigurnost s 95% vjerojatnosti pokrivanja uz obuhvatni faktor k=2.

Hamag_bicro AAACertifikat

Stojimo Vam na usluzi
+385 42 351 442

Kontaktirajte nas