Učitavam...

Odjel zaštite na radu

Osnovni cilj naših stručnjaka u Odjelu zaštite na radu i zaštite od požara je zadovoljstvo poslovnih partnera pruženim uslugama

Taj cilj postižemo predanim radom i kvalitetnim odrađivanjem svih vrsta poslova i poslovnih zadataka u područjima zaštite na radu i nzaštite od požara.

Mi ne pristupamo poslu samo da bi zadovoljili sve zakonski propisane uvjete te da poslodavci ne bi dobili kaznu jer nemaju nešto od dokumentacije i sl... ne smatramo se da smo u potpunosti ispunili naš cilj ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da nema nedostataka po pitanju zaštite na radu i zaštite od požara. Mi smatramo da je naš cilj ispunjen ako kod korisnika naših usluga NEMA OZLJEDA NA RADU i NEMA POŽARA – da to je naš cilj –ali do toga se teško dolazi.

To postiženo kvalitetnim provođenjem osposobljavanja svih radnika na njihovom mjestu rada – radnik mora postići svijest da ne nosi npr. zaštitnu kacigu samo zato što mu je to naredio poslodavac itd., već da je nosi kako bi zaštitio sebe i druge te kako bi nakon radnog vremena kući došao živ i zdrav. Nažalost, možda čudno ali nije lako postići takvu svijest kod radnika zato je potrebno vršiti osposobljavanja konstantno a ne samo jednom kako bi udovoljili minimalnim propisanim uvjetima.

Bitno je izrađivati kvalitetne Procjene rizika kako bi se točno definirali prisutni rizici kod pojedinog radnog mjesta te kako bi se temeljem navedenog izradio kvalitetan plan mjera za smanjivanje postojećih rizika. Također , jednako bitno je provoditi kvalitetna ispitivanja radne opreme, elektroinstalacija, stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, oblikovanje mjesta rada u skladu sa zaštitom na radu, kvaliteno provođenje vježbi evakuacije i spašavanja i još mnogo toga... kako bi se postigli temeljni (osnovni) zahtjevi za sigurno mjesto rada.

Radnicima treba osigurati sigurna i zdrava radna mjesta, kako bi se smanjio broj ozljeda, izgubljenih radnih dana, troškovi sudskih sporova, odšteta te kako ne bi bilo šteta izazvanih požarom koje mogu izazvati katastrofalne posljedice. Dok god se ozljeđivanje na radu bude smatralo kao nešto što je normalno neće biti napretka u zaštiti na radu. Moramo se zato pridržavati svih propisanih mjera i učiniti sve da ne dođe do ozljeda na radu.

Mi pristupamo poslu da našeg poslovnog partnera uvjerimo da su zaštita na radu i zaštita od požara investicija a ne trošak!

Telefon: +385 42 351 442

Email: info@eko-monitoring.hr

 • Ovlaštenja koja posjedujemo:

  1. Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu Republike Hrvatske, Klasa: UP/I-115-01/15-01/64, Ur. broj: 425-01/1-15-2 od 13. srpnja 2015. godine.
   (obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca, osposobljavanje za zaštitu na radu - osposobljavanja radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu, izrada procjene rizika, ispitivanja radne opreme, ispitivanje u radnom okolišu (ispitivanja fizikalnih štetnosti)
  2. Rješenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje poslova ispitivanja stabilnih sustava, uređaja i instalacija za dojavu i gašenje požara
  3. Rješenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para
  4. Rješenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje poslova osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom
Hamag_bicro AAACertifikat

Stojimo Vam na usluzi
+385 42 351 442

Kontaktirajte nas